Dr. G.A. Wumkesskoalle.

Onze school is één van de drie Christelijke scholen in de plaats Joure van de Stichting C.B.O. Meilan. De Christelijke identiteit komt aan de orde bij het godsdienstonderwijs, maar ook bij gesprekken over de maatschappij en bij de viering van Christelijke feestdagen. Het team werkt vanuit een pedagogisch concept, waarin het ervaringsgericht onderwijs  (E.G.O.) centraal staat. Hierbij gaan we uit van een drietal voorwaarden, nl.: Welbevinden, Betrokkenheid en Verbondenheid

lees verder>

Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.