Op deze pagina vindt u de beleidsstukken van de Dr. G.A. Wumkesskoalle. Sommige plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt, dat is dan een voorlopige versie.

 

 

jaarkalender 2016-2017 ouders en website

 

schoolgids 2016-2017

 

Kwaliteitszorgplan 2015-2019

 

Zorgplan Dr G.A. Wumkesskoalle (voorlopige versie)

 

Veiligheidsbeleid cbo meilân bovenschools

 

SchoolOndersteuningsProfiel