Schoolgids 16 – 17

 

In de schoolgids presenteren wij ons als school aan ouders en andere belangstellenden. U leest daar o.a…

Een verantwoording van ons denken, willen en handelen!
Dit document is als PDF-bestand binnen te halen. Omdat dit een omvangrijk bestand is moet u even geduld hebben bij het laden… Om de schoolgids te downloaden klikt u op deze link: Schoolgids 16 – 17

Wilt u de papieren versie van dit  document  ontvangen dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

 

Ook onze overheid heeft een digitale schoolgids…

De ‘Basisonderwijs 2015-2016 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen’ informeert u over de gang van zaken op de basisschool. U kunt de gids bijvoorbeeld gebruiken wanneer u een school voor uw kind gaat kiezen.

De gids is bestemd voor ouders en verzorgers en bevat onder andere de volgende onderwerpen:

  • keuze van een basisschool voor uw kind;
  • vakken op de basisschool;
  • indeling van een schooldag;
  • schoolvakanties;
  • prestaties en toetsing;
  • leerproblemen;
  • ouders en basisschool;
  • medezeggenschap.

 

Verder bevat de gids adressen en telefoonnummers. Ook is een lijst met vragen opgenomen die u kan helpen bij de keuze van een school.

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten-en-publicaties/brochures/2014/08/29/gids-basisonderwijs-2015-2016.html