Vakantie en vrije dagen

 

Aanvraag bijzonder schoolverlof.

In Nederland is een kind leerplichting vanaf  vijf jaar. In sommige -uitzonderlijke-  gevallen kan vrij worden verleend buiten de schoolvakanties. Daarvoor moet toestemming worden gevraagd bij de directeur van de school. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken of een exemplaar aan de directeur vragen. De schooldirecteur moet overtreding van de leerplichtwet bij de leerplichtambtenaar van de gemeente melden.

 

 

 Vakantierooster 2016-2017

Jouster Merke

Personeelsdag Meilân

Studiedag personeel Wumkesskoalle

22 september 2016

6 oktober 2016

7 oktober 2016

 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2016
Goede Vrijdag 14 april 2017
Tweede Paasdag 17 april 2017
Meivakantie

Bevrijdingsdag

22 april t/m 30 april 2017

5 mei 2017

Hemelvaartvakantie

2e Pinksterdag

25 mei t/m 26 mei 2017

5 juni 2017

Zomervakantie 22 juli t/m  3 september 2017